رقابت بین روشهای مختلف کارواش

رقابت اقتصادی جهت رفع نیاز کارواش وسایل نقلیه در ایران، در سالهای پیش رو چگونه خواهد بود؟
رقابت بین روشهای مختلف کارواش

کفه ی ترازو به نفع کارواش نانو سنگین خواهد شد

با نگاهی اجمالی به وضعیت اشتغال و همچنین پتانسیل اجرایی موجود و از طرفی وضعیت منابع طبیعی به ویژه منابع آبی کشور، پر واضح است که یکی از زمینه های مناسب جهت فعالیت در سالهای آتی پیرامون موضوع کارآفرینی و امور اقتصادی، راه اندازی و اداره ی واحدهای کارواش بدون آب با فناوری نانو می باشد.
نیاز فعلی در مورد شستشوی خودرو نه تنها هیچگاه از بین نمی رود بلکه در حال حاضر با روشهای پرهزینه و پرمصرف از قبیل روشهای سنتی و یا با دستگاه های اتوماتیک رفع می گردد.
از انجایی که این روش ها نیازمند سرمایه ای قابل توجه می باشد به طور قطع روش دیگری که هم نیازمند سرمایه ای بسیار اندک باشد و هم کمترین احتیاج را به منابع آبی داشته باشد می تواند به سرعت جایگزین مناسبی برای رقبای خود باشد.

- کارواش نانو چیست؟

علاوه بر پتانسیل موجود در کارواش نانو، موضوع دیگری نیز مسیر انتخاب روش کارواش را در آینده ی نزدیک به سمت کارواش های نانو هدایت خواهد کرد و این امر چیزی نیست جز روند رو به اتمام منابع آبی به شکلی که در آینده ی نزدیک، آبی برای اختصاص دادن به نظافت خودرو وجود نخواهد داشت از اینرو کارواش های فعلی نیز می بایست بدنبال راهکاری جایگزین برای ادامه ی روند کسب و کار خود باشند یا اینکه عطای این کار را به لقایش ببخشند و بدنبال کسب و کار جدیدی بروند و این امر قابل پیشبینی هست که گزینه ی انتخاب روش کم هزینه و پرمنفعت جهت پیدا کردن روش جایگزین، بسیار محتمل تر است.

کارواش نانو، آینده خدمات نظافت و نگهداری خودرو

گذشته از موارد فوق، انعطاف پذیری بالای شستشوی خودرو با محصولات تام کلین، این امکان را فراهم نموده که واحدهای صنفی جهت انتخاب فضای مورد نیاز جهت راه اندازی این کسب و کار، آزادی عمل بیشتری داشته باشند. بطوریکه توان اجرای کارواش نانو در فضاهای کوچک همچون پارکینگهای سرپوشیده در مراکز اداری، تجاری و حتی مسکونی، استقبال بیشتری را نسبت به رقبای خود، متوجه این روش نموده است حال اگر به این برتری امکان اعزام تیم کارواش به محل مورد نیاز مشتریان را نیز اضافه کنید به سادگی متوجه برتری شرایط کسب و کار و انعطاف مثبت کارواش نانو نسبت به روشهای سنتی یا اتوماتیک خواهید شد.

در بررسی های به عمل آمده کارشناسان اقتصادی در بررسی روشهای فوق معتقد هستند که در سالهای نه چندان دور واحد صنفی با فعالیت کارواش سنتی بسیار کم خواهد شد. کارواش سنتی در حال حاضر گونه ای منسوخ شده و رو به انقراض محسوب می گردد که این انقراض در بخش عظیمی از واحدهای صنفی با گردش مالی قابل توجه در کشور، سبب ظهور واحدهای صنفی جدید در جهت رفع نیاز نظافت خودرو در کشور خواهد بود.
با توجه به سنگینی شرایط راه اندازی و نگهداری کارواشهای اتوماتیک و همچنین نیازمند بودن این واحد صنفی به آب و سرمایه ی مادی نسبتا زیاد، واحدهای نوظهور کارواش نانو که تنها نیاز قابل توجهشان منابع انسانی و محصولات با کیفیت است، گوی سبقت را از رقبا خواهند ربود.

بدیهی است که عمده ترین نیاز یک واحد صنفی به منابع انسانی مساویست با اشتغال زایی و کارآفرینی.

"برگرفته از مصاحبه  اخیر "زیست ایده" سبز با مهندس محمد محمودیان

بازخوردها
    ارسال نظر